مطالب سایت - صفحه 2

pigman.jpg

پيگمان ها

پيگمان در صنايع رنگ سازي نقش مهمي از قبيل ايجاد رنگ، پوشش، براقيت، سختي، مقاومت و... ایجا می کنند.

1398/06/02
rangpigment.jpg

اهمیت رنگ

رنگ در دنياي امروز نقش بسيار مهمي را در پرورش ذوق و قرايح بشري و ارضاي نيازهاي زيبا شناسي

1398/05/13
pigmentcay.jpg

رنگدانه

رنگدانه ماده ای است که در نتیجه جذب انتخابی طول موج، رنگ نور منعکس شده یا منتقل شده را تغییر می دهد.

1398/05/13