ایران و امارات توافق نامه حمل و نقل امضا می کنند.​

ایران و امارات توافق نامه حمل و نقل امضا می کنند.

ایران و امارات توافق نامه حمل و نقل امضا می کنند.​

روئسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و امارات با دستور کار توسعه حمل و نقل هوایی و امضای توافقنامه حمل و نقل کشور تا سه ماه آینده، با یکدیگر دارند.. در ابن دیدادر مقرر شد در سه ماه آینده موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین ایران و امارات با مجوز رسمی هیئت دولت امضا شود تا به عنوان سند راهبردی بین دو کشور در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید.

منوی اصلی