گشایش جدید ارزی برای واردات کالاهای اساسی

مصطفی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی، اظهار کرد: در راستای تامین به‌ موقع و ضروری اقلام کالاهای اساسی و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی این اقدام صورت گرفته است.

منو