رنگپایه انواع پیگمنت قرمز لیتول

رنگدانه های نفتولی یونی(Lakes)

رنگپایه انواع قرمز لیتول

 • پیگمنت قرمز 49 (نمک سدیم): قرمز متمایل به زرد.
 •  رنگپایه نسبتا محلول در آب
 • پیگمنت قرمز1: 49 (نمک باریوم) قرمز متمایل به زرد
 • پیگمنت قرمز2: 49 (نمک کلسیم) قرمز متمایل به آبی
 • پیگمنت قرمز3: 49 (نمک استرونسیوم) قرمز
 • پیگمنت قرمز 49:4 (نمک منگنز)

رنگدانه های نامحلول(مثلا قرمز49:1)، از واکنش رنگپایه های نسبتا محلول(قرمز 49) با نمک های محلول  (کلرید یا نیترات) کاتیون های سنگین تر(Ca,Ba,Sr,Mn)، به دست می آیند. این رنگدانه ها قبل از ارسال به بازار، معمولا با روزین اسید، روزینات می شوند. تفاوت ساختار بلور و ابعاد آن در دو تصیر زیر قابل مشاهده اند.

مشتقات بتا هیدروکسی نفتوئیک اسید (BON acid)

 • پیگمنت قرمز 48:1 (نمک باریوم) قرمز (15865)
 • پیگمنت قرمز48:2(نمک کلسیم) قرمز متمایل به آبی
 • پیگمنت قرمز48:3 (نمک استرونسیم) قرمز
 • پیگمنت قرمز48:4(نمک منگنز) قرمز متمایل به آبی
 • پیگمنت قرمز48:5 (نمک منیزیم)  قرمز

 

منو

گفتگو در واتساپ
نیاز به کمک دارید؟
بازرگانی هومان تجارت ماندگار
سلام👋
از اینکه ما را انتخاب کرده اید متشکریم.
چنانچه درخواستی دارید لطفا جهت سهولت در پاسخگویی موارد زیر را ارسال کنید:
نام شما، نام شرکت، شماره تماس و موضوع درخواست.
با تشکر هومان تجارت ماندگار.🙏